Media
  |  
Transparenta
  |  
Comunicare
  |  
Informatii publice
  |  
Legislatie
  |  
Prezentare
  |  
Acasa
POLITICI AGRICOLE - Prezentare generala

1.Structura organizatorica

Serviciul Implementare politici, monitorizare, statistica productie vegetala, autorizare organisme modificate genetic, implementare politici si executie programe in zootehnie

- implementeaza politicile, programele si strategiile de dezvoltare aprobate de MADR in domeniile: plante de camp si culturi horticole, fructe si legume transformate, vin, bauturi spirtoase fabricate din vin si fructe, zahar, produse nealimentare si din a doua transformare;

- coordoneaza culegerea datelor in vederea intocmirii "Balantei" suprafetelor arabile si inventarierea culturilor, intocmirea situatiei privind starea de vegetatie, pe judet si sectoare de activitate;

- coordoneaza realizarea estimarilor privind productia principalelor culturi agricole pe judet si monitorizeaza intocmirea fiselor tehnologice pe culturi;

- monitorizeaza evolutia preturilor produselor agricole pe piata libera;

- monitorizeaza modul de receptionare, depozitare si pastrare in spatii cu aceasta destinatie a productiei;

- informeaza lunar MADR asupra stocurilor de cereale si seminte oleaginoase, pe depozitari;

- dispune realizarea operativei privind stadiul lucrarilor agricole, pe judet;

- coordoneaza activitatea de intocmire a necesarului de carburanti pentru efectuarea lucrarilor agricole si de transport;

- urmareste implementarea politicilor si strategiilor pentru productia animalelor si nutritia animalelor;

- coordoneaza culegerea si transmiterea tuturor datelor operative privind productia zootehnica si din industria alimentara si asigura totodata monitorizarea acestor actiuni;

- coordoneaza implementarea si urmarirea programelor privind protectia, animalelor si a mediului;

- coordoneaza activitatea de formare a grupurilor de producatori;

- intocmeste si inregistreaza fisele producatorilor din agricultura ecologica;

- avizeaza documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole;

- avizeaza documentatiile privind schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor;

- analizeaza periodic stadiul privind circulatia juridica a terenurilor;

- Monitorizeaza activitatile de imbunatatiri funciare;

- Participa la elaborarea unor masuri care conduc la imbunatatirea calitatii mediului precum si la sanatatea solurilor;

- Monitorizeaza actele normative pentru sustinerea producatorilor agricoli organizati in exploatatii agricole;

- coordoneaza activitatea de intocmire a necesarului de ingrasaminte chimice functie de structura culturilor.