Media
  |  
Transparenta
  |  
Comunicare
  |  
Informatii publice
  |  
Legislatie
  |  
Prezentare
  |  
Acasa
INSPECTII - Legislatie specifica

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2002 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor publicata in MO nr.73/31.01.2002, in baza careia a fost elaborata legislatia specifica.
 • Legea nr. 57/2002 de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2002 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, publicata in MO nr.349/29.VI 2002
 • Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, elaborata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Ministerul Sanatatii si Familiei - Publicata in MO nr.147/27 feb.2002
 • Hotararea Guvernului nr. 511/07.04.2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute in anexa nr. 1 la HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicat in MO nr. 348/21.04.2004.
 • Hotararea Guvernului nr. 1719/14.10.2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicata in MO nr. 1014/03.11.2004.
 • Ordin comun nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Publicat in MO nr.722/3.10.2002 Nr. 722 bis/
 • Ordin comun nr. 62/103/2004,pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - publicat in MO nr.176/06.04.2004
 • Ordin comun nr.83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor , elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Publicat in MO nr.250 din 15.04.2002
 • Ordin comun nr.84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind nivelele maxime pentru anumiti contaminanti in produsele alimetare, elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Publicat in MO nr.255 din 10.04.2002
 • Ordin comun nr.1201/2003/106/2004, privind completarea Ordinului nr.84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind nivelele maxime pentru anumiti contaminanti in produsele alimetare, elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, publicat in MO nr.142/17.02.2004 
 • Ordin comun nr.485/292/2004, privind completarea Ordinului nr.84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind nivelele maxime pentru anumiti contaminanti in produsele alimetare, elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, publicat in MO nr.454/20.05.2004,
 • Ordin comun nr.1215/2003/117/2004, , privind completarea Ordinului nr.84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente, publicat in MO nr.165/25.02.2004
 • Horarare de Guvern 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectelor care vin in contact cu alimentele, elaborata de Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, - Publicata in MO nr.883/07.12.2002
 • Horarare de Guvern nr.512/17.04.2004, , pentru modificarea si completarea HG nr.1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectelor care vin in contact cu alimentele, elaborata de Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, publicata in MO nr.375/29.04.2004
 • Ordinul comun nr. 179/154/9/2003 al MSF, MAAP si ANPC privind regimul de comercializare a produselor prezentate ca miraculoase, precum si a unor produse alimentare, in scopul protejarii vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor
 • Hotarare de Guvern nr. 1198/2002 pentru aprobarea Normelor privind igiena produselor alimentare, elaborata de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor  - publicat in MO nr.866 din 02.XII.2002
 • Hotararea Guvernului nr.1196/2002 pentru aprobarea Normelor privind controlul oficial al alimentelor, elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - publicata in MO nr. 819/13.11.2002
 • Ordin comun nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala, elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - publicat in MO nr. 926/18.12.2002
 • Ordin comun nr.856/112/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele si furajele contaminate radioactiv dupa un accident nuclear sau alta situatie de urgenta radiologica elaborat de Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare - publicat in MO nr. 297/07.05.2002
 • HG nr. 473/01.04.2004 pentru modificarea HG nr. 568/2002, privind iodarea universala a sarii, publicata in MO nr. 348/21.04.2004.
Domeniul lapte si produse lactate
 • Ordinul comun nr. 230/76/457/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la denumirile de vanzare si conditii de calitate pentru laptele de consum destinat comercializarii elaborat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea nationala pentru Protectia Consumatorilor - Publicat in MO nr.694/23.09.2002.
 • Ordinul comun nr. 76/113/64/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a metodelor de analiza chimica, fizica, microbiologica si de evaluare senzoriala a laptelui si produselor lactate si descrierea unora dintre metodele respective, publicat in MO nr. 421/11.05.2004
Domeniul carne si produse din carne
 • Ordinul comun nr. 206/447/86/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea carnii de pasare elaborat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea nationala pentru Protectia Consumatorilor. Publicat in MO nr.699/24.09.2002
 • Ordin comun nr.494/859/138/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea carnii de porc destinata pentru consum, elaborat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea nationala pentru Protectia Consumatorilor, publicat in MO nr.906/13.12.2002.
 • Ordinul nr. 679/24.09.2004 privind modificarea ordinului comun  
 • 206/447/86/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea carnii de pasare, publicat in MO nr. 966/21.10.2004.
 • Ordinul nr.560/1271/339/210/2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne, publicat in MO nr. 210 din 31 august    2006. 
Domeniul morarit panificatie
 • Ordinul comun nr. 250/531/83/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, continutul, ambalarea, etichetarea si calitatea fainii de grau destinata comercializarii pentru consum uman elaborat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea nationala pentru Protectia Consumatorilor - Publicat in MO nr.808/07.11.2002
 • Ordinul comun nr. 545/832/328/2003 al MAPAM, MS si ANPC pentru modificarea Ordinului nr. 250/531/83 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, continutul, ambalarea, etichetarea si calitatea fainii de grau destinate comercializarii pentru consum uman
 • Ordonanta de Urgenta nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale , MO 184/2006 .
Domeniul legume - fructe
 • Ordin comun nr. 510/768/319/2003 al MAPAM, MS si ANPC pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compozitia, fabricarea si etichetarea sucurilor de fructe si alte produse similare destinate consumului uman - MO 660/17.IX.2003
 • Ordin comun nr. 523/808/351/2003 al MAPAM, MS si ANPC pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, fabricarea si etichetarea gemurilor, jeleurilor si  marmaladelor de fructe, precum   si piureului de castane indulcit destinate consumului uman  - MO 755/5.XI.2003
 • Ordin comun nr. 362/670/107/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea bulionului si pastei de tomate     elaborat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea nationala pentru Protectia Consumatorilor Publicat in MO nr.774/24.10.2002
 • Ordin comun nr. 359/671/137/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul , fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume elaborat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea nationala pentru Protectia Consumatorilor
 • Ordinul comun nr. 379/867/227/2004 al MAPDR, MS si ANPC pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul morcovilor in conserva, publicat in MO nr.938/14.10.2004.
 • Ordinul comun nr. 380/864/226/2004 al MAPDR, MS si ANPC pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati, publicat in MO nr.967/21.10.2004.
 • Ordinul comun nr. 381/866/229/2004 al MAPDR, MS si ANPC pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul ciupercilor conservate si al produselor derivate din ciuperci, publicat in MO nr.896/01.10.2004.
 • Ordinul comun nr. 382/868/230/2004 al MAPDR, MS si ANPC pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in conserva, publicat in MO nr.891/30.09.2004.
 • Ordinul nr. 770/1472/317/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul caiselor in conserva.
 • Ordinul nr. 771/1473/324/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Mazare rehidratata in conserva”.
 • Ordinul  nr. 772/1474/325/ pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Mazare verde in conserva”.
 • Ordinul nr. 773/1492/326/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul fasolei pastai in conserva.
 • Ordinul nr. 774/1475/318/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul prunelor in conserva.
 • Ordinul nr. 776/1493/320/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul produsului “Zmeura in conserva”.
 • Ordinul nr. 777/1494/321/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul amestecului de fructe in conserva. 
 • Ordinul nr. 779/1496/322/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul capsunilor in conserva.
 • Ordinul nr. 780/1497/323/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul perelor in conserva.
 • Ordinul nr. 781/1477/316/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul piersicilor in conserva. 
 • Ordinul nr. 872/1594/353/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul ciupercilor deshidratate. 
 • Ordinul nr. 874/1592/351/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul legumelor radacinoase deshidratate. 
 • Ordinul nr. 875/1591/352/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul merelor deshidratate. 
 • Ordinul nr. 876/1585/347/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul cepei deshidratate.  
 • Ordinul nr. 879/1588/355/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul piureului de mere conservat. 
 • Ordinul nr. 978/1748/368/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul cartofilor prajiti congelati.
Domeniul zahar si produse zaharoase
 • Ordin comun 269/453/81/2003 al MAAP/MSF/ANPC cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea, marcarea unor zaharuri destinate consumului uman - MO 419/16.VI.2003
 • Ordin comun nr. 522/789/317 MAPAM, MS si ANPC pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile si calitatea  mierii - MO 650/12.IX.2003
Domeniul bauturi spirtoase
 • Ordin comun nr. 268/441/117/2003 al MAAP/MSF/ANPC pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase - MO 573/11.XI.2003
 • Ordinul comun nr. 847/1532/357/2004 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase, transmis la MO pentru publicare
Domeniul vin si produse din vin
 • Legea nr. 244/2002 – Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune de piata, publicata in MO nr. 333/20.05.2002
 • Hotararea Guvernului nr. 1134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune de piata, publicata in MO nr. 1134/10.10.2002
 • Ordinul comun nr. 145/270/59/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole destinate comercializarii pentru consumul uman, elaborat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. Publicat in MO nr536/23.07.2002
 • Ordin comun 232/313/130/2003 al MAAP/MSF/ANPC pentru aprobarea Normelor cu privire la definirea, descrierea si prezentarea Otetului si a Acidului acetic de calitate alimentara - MO 573/11.XI.2003
 • Ordinul comun nr. 530/987/304/2004 pentru completarea Ordinului nr. 232/313/130/2003 al MAAP, MS si ANPC pentru aprobarea Normelor cu privire la definirea, descrierea si prezentarea otetului si a acidului acetic de calitate alimentara, publicat in MO nr. 787/08.06.2004
Domeniul apa potabila si ape minerale naturale
 • Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, elaborata de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului Industriei si Resurselor - publicata in MO nr.552/29.07.2002
 • Ordin nr.273/2004 MS, publicat in MO nr.259/24.03.2004, pentru aprobarea Normelor de igiena privind apele potabile imbuteliate, altele decat apele minerale naturale.
 • Hotarare de Guvern nr.760 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, elaborata de Ministerul Industriei si Resurselor cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor Publicat in M.O. 495/25.08.2001
Domeniul comercializare oua 
 • Hotarare de Guvern nr.415 /2004 , privind regimul de comercializare a oualor ;
 • Ordin nr.461/ 2004 , pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului 415/2004 privind regimul de comercializare a oualor .
Domeniul acreditare agenti economici
 • Ordonanta Guvernului nr.42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, publicata in Mo nr. 203/01 septembrie 1995
 • Legea nr. 123/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, publicata in Mo nr. 293/19 decembrie 1995 .
 • Ordin nr. 357/2003 al   MAAP pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea(anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare - MO 404/10.VI.2003
 • Ordinul nr.785/2006 pentru aprobarea reprezentantilor imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului sa acorde licente de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare
Domeniul produse traditionale, indicatii geografice si denumiri de origine protejate si atestate de specificitate
 • Ordinul nr.212/2004 al MAPDR privind aprobarea Listei cuprinzand indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute in Romania pentru produse alimentare, publicat in MO nr. 313/08.04.2004.
 • Ordinul nr.715/2004 pentru completarea Ordinului nr.212/2003 privind aprobarea Listei cuprinzand indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute in Romania pentru produse alimentare, publicat in MO nr.921 din 11.10.2004
 • Ordinul nr.214/2004 al MAPDR privind aprobarea Listei cuprinzand denumirile geografice protejate si recunoscute in Romania pentru bauturi spirtoase, publicat in MO nr. 352/22.04.2004.
 • Ordinul nr.233/2004 al MAPDR pentru aprobarea Normelor privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare, publicat in MO nr. 414/10.05.2004.
 • Ordinul nr.285/2004 al MAPDR pentru aprobarea Normelor privind protectia denumirilor de origine si indicatiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare, publicat in MO nr. 414/10.05.2004.
 • Ordinul nr.690/2004 pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale, publicat in MO nr.938 din 14.10.2004
 • Ordin nr.956/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de aprobare a organismelor de inspectie si certificare a conformitatii indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare, transmis la MO pentru publicare .